Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini

politika

O KNJIZI
Drzavna struktura Bosne i Hercegovine u medunarodnoj strucnoj literaturi smatra se kompleksnom i nefunkcionalnom. Nerijetko, ova drzava se zbog administrativne podjele naziva ‘monstrumom’ ili ‘haoticnom demokratijom’ A unutar Bosne i Hercegovine i samo stanovnistvoje skepticno u odnosu na drzavu i njene strukture. Stoga politicari zahtijevaju radikalne reforme, kojima bi drzava bila uredjena kao centralisticka, federalna ili decentralizovana drzava. Veeina tih zahtjeva je nerealna, buduci da ih je nemoguce usuglasiti, tako da nema konsenzusa o buducnosti Bosne i Hercegovine i njenoj unutrasnjoj strukturi.

Kriticari politickog sistema Bosne i Hercegovine naprosto seciraju sistem, kako bi dodatno istakli znacaj reformi za koje se zalazu. Medjutim, do sada nije objavljen znacajan broj publikacija koje sveobuhvatno i objektivno analiziraju postojece stanje. Upravo ova knjiga i nastaje kao nadgradnja takvog jednog projekta, koji je rezultirao zbornikom Uvod u politicki sistem Bosne i Hercegovine: Izabrani aspekti (priredili Sasa Gavk, Damir Banovic i Christine Krause, a objavljena 2009. u Sarajevu, u izdanju Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Konrad Adenauer). Taj zbornik objavljen je 2009. i nakon toga postao je nezamjenjiva literatura na Fakultetu politickih nauka u Banjoj Luci, Filozofskom fakultetu na Palama i Pravnom fakultetu u Sarajevu.Veliki broj naucnika iz Bosne i Hercegovine, Njemacke, Poljske, Austrije i drugih drzava ovaj zbornikje konsultovao i citirao u svojim radovima.

Knjiga koja je u vasim rukama, Drzava, politika i drustvo u Bosni i Hercegovini predstavlja pokusaj teznje mladih autora/ki za afirmacijom naucnoistrazivackog rada u oblasti drustvenih nauka u Bosni i Hercegovini, te personalnog i institucionalnog povezivanja istrazivaca/ica. Smatramo da je trenutno stanje podijeljenosti po etnickim i religijskim kriterijima suprotno odredenju nauke kao takve, te je to jedan sistemski problem koji se treba rijesiti kroz ovakve i slicne projekte.

Ova knjiga ima za cilj ispunjavanje odredjenih pretpostavki koje su odredile i njen oblik i sadrzaj. Jedan od ciljeva je stvaranje prostora miadim istrazivacima/cama za objavljivanje naucnoistrazivackog rada jer takvog prostora nema dovoljno u Bosni i Hercegovini, a i ako ga ima, on je rezerviran za odredjeni krug osoba. Takocle, neformalna mreza stvorena kroz gore spomenuti projekat Uvod u politicki sistem Bosne i Hercegovine pokazala je da postoji potencijal u drustvenim naukama, a koji bi se trebao sistemski jacati i nadogradjivati. Istrazivaci/ice koji/e su pisali/e clanke razlicitih su profila: sociolozi/ginje, ekonomisti/kinje, politolozi/ginje, pravnici/e, filozofi/kinje, kriminolozi/ginje i djelatinci/e u drugim oblastima drustvenih i humanistickih nauka, sto dokazuje nasu drugu opredijeIjenost i uvjerenost da se prirodu jednog drustvenog sistema najbolje moze interdisciplinarno i multidisciplinarno opisati.

Podijelite sa prijateljima