Udruženje bosanskih umjetnika: POZIVNICA ZA VELIKU PJESNIČKU NOĆ, VEČE POEZIJE 07.07.2017. U 19:00

Plaketa Udruženje 07.07.2017

Zvanična plakata za VEČE POEZIJE 07.07.2017. u 19 sati, Vila Hadžihalilovića, Dobrinja, Sarajevo

“Udruženje bosanskih umjetnika” pod pokroviteljstvom Opjćine Novi Grad Sarajevo priredilo je VEČE POEZIJE u Vili Hadžihalilovića, Dobrinja, Sarajevo, petak u 19:00. Ispred Udruženj je

Moderator Mustafa SMAJLOVIĆ:

NADOMAK SMO VELIKOJ PJESNIČKOJ VEČERI ČLANOVA UDRUŽENJA BOSANSKIH UMJETNIKA KOJA ĆE SE ODRŽATI U OKVIRU “NOVOGRADSKIH DANA KULTURE 2017.” U VILI HADŽIHALILOVIĆA NA DOBRINJI, U PETAK. 7. JULA, SA POČETKOM U 19 SATI. SRDAČNA DOBRODOŠLICA ZA SVE NAŠE PRIJATELJE!
U programu sudjeluju: Hamza Hamzabegović, Idriz Hodžić, Mr. Safet Fazlić, Mugdim Galijašević, Eset Muračević, Dževad Kučukalić, Rahima Šehić Halimanović, Edin Šahinović, Hava Sakić Bužo, Nisveta Skejović, Tarik Jakubović, Mubera Porobić, Marina Brkić, Faris Šačić, Salko Meco Hajka, Mehmedin Nezirović, Milorad i Aleksandra Kostić, Almira Zukobašić Mraković, Mubera Isanović, Šeća Jasupović Sejfić, Fatima Jamaković Čorambegić, Džehva Havić Alagić, Refika Dedić, Rasim Zlatan Pršte, Mediha Kapetanović, Hadžera Omerović…
Predviđeno je da i na ovoj manifestaciji čujemo i stihove naših članova koji žive i stvaraju izvan Sarajevskog kantona i naše domovine. Već su poznata imena njihovih kolega i koleginica koji će čitati po jednu pjesmu: Ismeta Suljića, Ramzije Kanurić Oraščanin, Suade Suljić Sokolović, Remze Lagarija, Edina Šarića, Mubere Šabanović, Alme Buljubašić Maglić, Gordane Pirel Zejnilagić.

Podijelite sa prijateljima