Hamza Hamzabegović: HADŽIDEDIĆ: ZA BOSNU JE BITI ILI NE BITI//www.bosliterni.ba

Prof. dr. Zlatko Hadžidedić

Prof. dr. Zlatko Hadžidedić (poslužena slika, Krug 99 BiH)www.bosliterni.ba

//Za nas Bosance, koji želimo da naše društvo postane europeizirana civilna država Republika Bosna, ali se u konstitutivnom klerofašističkom režimu ne možemo politički aktivirati jer smo diskriminirani, dolaze sve teži dani. Tlo nam se gubi pod nogama. Dotle je za sunitske monoteiste i ortodoksne monoteiste i katoličke monoteiste raskidanje naše zajedničke države na vjerske distrikte sve realnija predstava. Pobožni konstitutivci već naziru konture svojih budućih teokratskih državica, u kojima oni drugi i drugačiji, recimo heretici, ateisti i „pogrešnovjernici“, ne bi imali ni politička ni vjerska prava niti bi smjeli pisnuti.

Možemo mi, Bosanci, vikakti koliko god hoćemo da su to vjerske stranputice i kriminalne manipulacije, ali nas niko ne čuje jer se bez jedne naše, civilnobosanske partije, nismo u stanju dovoljno glasno artikulirati. Nema nijednog lidera neke partije koji bi hrabro podviknuo da ječi cijelim Balkanom: „Ja sam Bosnac! Ja spašavam bosanstvo!“

Politički istraživači i analitičari su se već ozbiljno uplašili u vezi tih smjernica klerofašističkih elita na vlasti, što je razgradnja države. U stvorenom političkom bućkurišu više niko ne zna šta je u njihovom žargonu inkluzija (uključenje), a šta ekskluzija (isključenje).//

 

Priredio: Hamza Hamzabegović

Naredni tekst, koji kruži po medijima kao ozbiljno upozorenje na mogući dogovor ultranacionalista i antibosanaca, dakle sunitskih monoteista i ortodoksnih monoteista i katoličkih monoteista, o podjeli naše zajedničke države, zapravo je prepričan govor kojeg je održao  prof. dr. Zlatko Hadžidedić,  03. oktobra 2021, Krug slobodnih intelektualaca 99 (Krug 99).

Prof. dr. Zlatko Hadžidedić apelira na to da se sprovede referendum, dakle da se narod upita da li želi da podijeli državu po volji njihovih „vođa“ ili da ostane konstitutivno uređenje, kojeg narod masovno napušta jer neme nikakve perspektive.

Po mom mišljenju, bilo bi daleko bolje postaviti pitanje: „Želite li civilnu državu Republiku Bosnu ili konstitutivno-fašističke državice.“

Ovdje prenosimo u cijlosti dotični teks s portala Vijesti.ba: 03.10.2021 / 13:36 Politika – Krug 99

Hadžidedić: BiH mora biti jedna država svih Bosanaca

Profesor Zlatko Hadžidedić, voditelj Centra za izučavanje nacionalizma, je sva aktualna pitanja o Bosni i Hercegovini sveo na jedno a to je „Jedna ili tri nacije?”.

Kao uvodničar današnje sesije Kruga 99 Hadžidedić je na online konferenciji za amedije pojasnio da riječ ‘nacija’, u ostatku svijeta ne znači ono što znači u BiH.

U ostatku svijeta, pojasnio je, nacija je nužno vezana za pojam države. Nacija se sastoji od građana, a kod nas dolazi do zabune zbog toga. Sveukupnost građana na jednoj teritoriji predstavlja naciju, ukoliko neko sebe ne smatra dijelom nacije, onda se smatra dijelom manjine. U principu svi građani se smatraju nacijom pod uvjetom da pripadaju istoj državi, da su toj državi lojalni i priznaju je kao suverenu.

U 19. stoljeću, podsjetio je Hadžidedić, stanovnici u BiH su po pisanju Ilije Garašanina, tvorca velikosrpskog projekta „Načertanija“ bili Bošnjaci. On je tada pisao da „u Bosni žive Bošnjaci – muhamedanske, latinske i pravoslavne vjere“, kao i to „da te Bošnjake treba nekako uvjeriti da su svi oni Srbi“.

Hadžidedić je naveo i to da su nacije u 19. stoljeću bile stvarane za potrebe velikih sila, Velike Britanije i Francuske, koje su na taj način razarale druga carstva, kao što je Otomansko carstvo a kasnije i Habzburšku monarhiju.

Ono što je dobijeno sa tim je da se pravoslavci zovu Srbima, katolici Hrvatima, a da se ime Bošnjaka rezerviše samo za muslimane. Identitet bosanskih ljudi je razbijen na tri pseuodonacionalna identiteta.

Hadžidetić je mišljenja da nisu nacionalizmi ‘rasturili Jugoslaviju, naravno da su to uradili i određeni lideri koji su igrali na kartu nacionalizma, ali je Jugoslaviju rasturila pojava kapitalizma’.

BiH se suočava s kapitalizmom 90-tih godina, tada, kako je rekao, suočavamo se i sa Lisabonskom konferencijom, tada Evropska zajednica postavlja normu, zadatak, “zadate su nam mape, da te tri nekadašnje vjerske grupe steknu vlastite teritorije i rat je vođen po tim mapama”…

– Mi smo u situaciji koja do kraja dovodi taj projekt. Za nas je sada pitanje biti ili ne biti: jedna ili tri nacije – rekao je Hadžidedić.

Da bi smo se uklopili u norme kapitalističkog, evropskog sistema, on smatra da BiH mora biti jedna država svih Bosanaca, da to mora biti ispoštovano ukoliko će ta država da opstane.

– Unitarizam – jedna nacija jedna država!. Izlaz da ovu državu učinimo jednakom ostalim evropskim državama, je nacionalna država, a jedini način na koji se većina stanovništva može izjasniti o tome je referendum na kojem ćemo se svi izjasniti da li želimo biti jedna ili tri nacije – zaključio je profesor Hadžidedić.

Predsjednik Asocijacije intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović smatra da će tema doprinijeti odbacivanju hegemonijskih ideologija koje su uvijek fokusirane na ogoljene političke interese. I na ciljeve i tehnike ogoljene manipulacije masama radi vlastite personalne, etničke ili državne dominacije.

– Pitanje iz naslova „Jedna ili tri nacije?“ je koliko teorijsko toliko i više historijski presudno za nas u BiH, za mir i stabilnost, za demokratski preporod na konceptu građanskog političkog uređenja – naglasio je Kulenović.
(Vijesti.ba / FENA)

Podijelite sa prijateljima