Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba

Početak Dunava

Hamza Hamzabegović na početnoj tački Dunava. Ovdje počinje Dunav spajanjem rijeka Breg (desno) i Brigach (lijevo).

Učili smo da Dunav izvire u Švarcvaldu. Međutim, gradonačelnici (die Bürgermeister) grada Donaueschingen sa svojim građanima uspjeli su ubijediti zvaničnike da je početak Dunava sastav rijeka Breg i Brigach 1,5 km od centra njihovog grada. To je zvanično i definitivno tako. A da su turistički argumenti na kraju donijeli prevagu za takvu odluku, ne treba u to ni sumnjati.

 

Posjeta gradiću Donaueschingen (25.03.2018.) odakle počinje Dunav

Dunav je europski mit zbog dobrih, pa i groznih događaja na prirodnoj granici, koju daju njegove vodene mase kroz istočni dio Europe. Čudna je to rijeka, velika i plovna. A ovisno od ugla gledanja Dunav ima najmanje tri izvora ili pak nema nijednog. Čak je nekoliko kilometara i ponornica.

Učili smo, bar ja, da Dunav izvire u planini Schwarzwald (Švarcvald, Crna šuma) u jugozapadnoj Njemačkoj, zemlja Baden-Württemberg, gdje je glavni grad Stuttgart.

To se u Njemačkoj kroz povijest toliko zakompliciralo da je dolazilo do teških sporova, čak je i Zemaljska Vlada u Stuttgartu odlučivala šta ima da bude zvančni izvor Dunava, ali nije pomoglo.

Gradonačelnici (die Bürgermeister) grada Donaueschingen sa svojim građanima uspjeli su dosljednom istrajnošću ubijediti zvaničnike da je početak Dunava sastav rijeka Breg i Brigach 1,5 km od centra njihovog grada (njemački: Donau-Zusammenfluss). To je zvanično tako.

Putokaz  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba PutokazSastav Dunava (Donau-Zusammenfluss) 1500 m, putokaz u centralnom dijelu Donaueschingena.

 

 

 

 

Topografska karta sastava Dunava  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Sastav Dunava na topografskoj kardi

Topografska karta sastava Dunava

Topografska karta Sastava Dunava: Breg, Brigach (Brig-ah), Donau (Dunav).

 

 

 

 

 

 

Sastav Dunava  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Sastav Dunava

Sastav Dunava

Sastav Dunava (Donau-Zuzammenfluss), desno je Breg, lijevo je Brigach, a već ispod mosta je Dunav. Ovo je prvi most, od njih bezbroj, koji se izvijaju preko moćne rijeke Dunav.

Odavde, s nadmorske visine od oko 678 m, pa do ušća u Crno more prevali voda Dunava oko 2810 kilometara i to je poslije Volge najduža rijeka u Europi, a i vodom najbogatija. Dunav sada protiče kroz 10 država ili ih bar djelimično zapljuskuje: Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina. Dunav protiče i kroz četiri glavna grada: Wien (Beč), Bratislava, Budimpešta, Beograd.

Od bezbroj pritoka ističu se tri posebno dugačke i vodom bogate. Najduža i vodom najbogatija je lijeva pritoka Tisa, ulijeva se u Srbiji kod Novog Sada u Dunav, zatim desna pritoka Sava, ulijeva se u Dunav u Beogradu, te alpska rijeka Inn, desna pritoka, koja se ulijeva u Dunav kod njemačkog grada Passau, a prosječan dotok vode na ušću je nešto veći od vode Dunava na tom lokalitetu. Zenimljiva je i desna pritoka Iller, koja se ulijeva kod Ulma (Bavarska) u Dunav i na sastavu je njen dotok vode mnogo veći od Dunava.

Na dionci od oko 12 km između gradića Immendingen i Möhringen, okrug Tuttlingen, voda Dunava se gubi u zemlji. Taj fenomen se naziva poniranje Dunava (Donauversickerung, Donauferzikerung). Podzemnim šupljinama i kanalima u stijeni voda uvijek teče, ali ljeti, kad omanji, ona se na površini gubi. Još jedan fenomen se pojavljuje. Kroz podzemne šupljine i kanale na tom dijelu mnogo vode Dunava otiče prema Bodenskom jezeru (Bodensee), koje pak pripada slivu rijeke Rajne.

Svakako da bi se o Dunavu moglo nadugo i naširoko pričati. Međutim, mi ćemo se vratiti izvorištima.

Naime, postoje zvanično tri izvora koja su u prošlosti ili bila ozvaničena kao izvor Dunava (Donauquelle) ili su zahtijevala proglašenje te počasne titule.

Dok je Njemačka bila sastavljena od brojnih kneževina, lokalni knez je ovaj izvor ispod Crkvenog brijega u svom parku proglasio izvorom Dunava. Bunar izvora Dunava dobio je svoj pravilni kružni oblik početkom druge polovine 19. stoljeća. Skulpturna grupa nimfi, vodenih vila, koje se na vidi na ovim slikama,  od kamena je i postavljena je krajem 19. stoljeća. Starija i krupnija vodena vila simbolizira majku Baar, plodna visoravan u okolini grada, koja tek stasaloj kćerki, mladoj rijeci Dunav objašnjava put Dunava prema istoku.

Navodno izvor Dunava  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Izvor Dunava

Navodno izvor Dunava

Dugo vremena je ovaj bunar u parku dvorca Fürstlich Fürstenbergischen familije u

Donauquelle  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Donauquelle

Donauquelle

Donaueschingenu važio kao izvor Dunava (DONAUQUELLE).

 

 

 

 

Grad Donaueschingen je gizdav gradić, čist i sređen k'o bombona, s mnogim turističkim mamcima i informacijama. Ko hoće na „Sastav“, treba do Sportskog centra, pa odatle koji minut pješke jer nije baš svukud dozvoljen prolaz autima, pa čak ni biciklima.

Naredni kandidat za naziv izvora Dunava bio je izvor rijeke Brigach, koja se na mojoj geografskoj karti Njemačke vodi kao Dunav, doduše karti ima podosta vremena.

 

Rijeka, potok Brigach  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Rijeka Brigach

Rijeka, potok Brigach

Koji kilometar iza gradića Sankt Georgen u Schwarzwaldu, susrećemo rijeku Brigach kao potok.

 

 

 

 

 

Izvor Brigach  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Brigachquelle

Izvor Brigach

Ovaj bunar je izvor rijeke Brigach (Brigachquelle) koji izlazi ispod kuće jednog seljaka.

 

 

 

 

 

Ozbiljan kandidat za počasnu titulu izovor Dunava bio je izvor rijeke Breg. Poslije drugog svjetskog rata izvor rijeke Breg je zvanično od Zemaljske Vlade Stuttgart proglašavan kao glavni izvor Dunava. Poslije izvjesnog vremena ta odredba je opovrgnuta.

Donauquelle-Breg  Hamza Hamzabegovic: MOĆNI DUNAV VIŠE NEMA IZVORA//www.bosliterni.ba Donauquelle Breg            Ovdje ćemo se poslužiti jednom slikom iz arhive, na kojoj je prikazana ploča s natpisom pored izvora rijeke Breg dok je važio kao izvor Dunava (1976.).

de.wikipedia.org: Breg; Schild der Donauquelle bei Furtwangen; Urheber: Shaky1976

 

 

 

Tekst na posvetnoj ploči: NAJUDALJENIJI IZVOR OD UŠĆA

NA OVOM GEOGRAFSKI VAŽNOM MJESTU POČINJE TOK NAJVEĆE RIJEKE ZAPADNE ZEMLJE KROZ 8 EUROPSKIH ZEMALJA OD ŠVARCVALDA PREMA CRNOM MORU. SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA, AUSTRIJA, ČEHOSLOVAČKA, MAĐARSKA, JUGOSLAVIJA, RUMUNIJA, BUGARSKA, SOVJETSKI SAVEZ.

Piše: Hamza Hamzabegović

Podijelite sa prijateljima