Institucije kulture

vijecnica

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine prepoznatljiva je institucija kulture od značaja za držav Bosnu i Hercegovinu koja već 66 godina u kontinuitetu predstavlja središnju instituciju u oblasti bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Narodna biblioteka u Sarajevu ima zadatak: da svojim čitaocima omogući i svestrano poznavanje života i kulture naših naroda, napose naroda Bosne i Hercegovine; pojedincima i ustanovama omogući i rad na području nauka i umjetnosti; pomaže osnivanje biblioteka i unapređivanje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini, a po sporazumu sa Ministarstvom prosvjete Federalne BiH. Tokom opsade Sarajeva, u avgustu 1992. godine, artiljerijskim bombardovanjem Vijećnice, u plamenu je nestalo cca 90% kolekcija Biblioteke – dokumentarnog svjedočanstva zajedničkog življenja naroda Bosne i Hercegovine. Do danas, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH je uspjela obnoviti dio fondova, uključujući i rekonstrukciju zgrade u krugu bivše Kasarne Maršal Tito – današnjeg univerzitetskog kampusa. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH aktivno učestvuje u svim projektima čiji je cilj obnova dokumentarnog naslijeđa BiH.

Izvor: http://sarajevo.co.ba/kultura/nacionalna-i-univerzitetska-biblioteka-bih/

Podijelite sa prijateljima